top of page

Privacy

25 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat ervan af die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die Europese persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken. Het hoe en waarom moet worden vastgelegd in een dossier, waarin ook een privacyverklaring moet worden opgenomen, die zichtbaar op de website moet zijn geplaatst.

 

Privacyverklaring

Stichting SKB4Gambia respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze stichting legt gegevens vast zoals naam en eventueel emailadres en/ of overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie van de bij donatie ontvangen bedragen en onze overige activiteiten zoals meewerken in het medisch/ technisch team. Van informatie die aan meerdere personen gelijktijdig per mail wordt verstuurd, zullen de emailadressen van de overige personen via BCC worden verborgen.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

 

Wij gebruiken uw (e-mail)adres om u op de hoogte te houden van onze projecten en bevestiging van uw donatie. Indien u doneert, vragen wij uw toestemming om uw naam/woonplaats op de website/facebook te mogen plaatsen en uitsluitend met toestemming zullen wij dit op onze website/facebook plaatsen. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. SKB4Gambia verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen, meestal op ons verzoek, zelf aan ons hebben verstrekt. Van bepaalde activiteiten van de Stichting worden soms foto’s gemaakt. Indien het foto’s van personen betreft zullen deze alleen worden gepubliceerd op de website/facebook, na verkregen toestemming van de gefotografeerde personen.

 

Wanneer uw (e-mail)adres bekend is bij SKB4Gambia bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Van deze gegevens wordt periodiek een back-up gemaakt. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, evt. adresgegevens en e-mailadres.

 

SKB4Gambia verkoopt uw gegevens niet

 

Stichting SKB4Gambia zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Onze bestuursleden en de door ons ingeschakelde vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig.

 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De website is voorzien van een SSL -certificaat

 

Inzagerecht en correctie:

 

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, door ons een mail te sturen. Na controle van uw identiteit delen wij u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken. Indien één of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen door contact met ons op te nemen via email: info@skb4gambia.nl . Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

SKB4Gambia

KvK nr. 55617328

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN nr. 851788300

 

 

Disclaimer: Aan de teksten op deze website kunnen géén rechten worden ontleend

bottom of page