top of page

Missie 2019

 11 t/m 27 februari 

SB4GAMBIA MISSIE FEBRUARI 2019

               

De 7de missie van het medisch/technisch team vanuit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk vond plaats van 11 t/m 27 februari.

 

Operaties

Op de 11de reisden Jan en Carla af om de patiënten screening te doen, voordat de rest van de groep aansloot op de 13de en kon Geert de apparatuur controleren en de verscheepte materialen naar het KGH transporteren.

We werden hartelijk ontvangen in het KGH en na een openingsbijeenkomst konden de 3 personen aan de slag.

De opgestuurde wachtlijst van de patiënten was helaas niet up-to-date en vooral de lijst van de wachtende mensen op een schildklieroperatie werd gemist; later bleek dat deze was blijven “hangen” bij een persoon. Erg jammer, want die was later ook niet meer toe te voegen omdat de lijst toen compleet was.

 

De patiënten screening werd met behulp van Fatou gedaan, heel nuttig: zij hielp met bellen en statussen aanleggen en ook het invullen van de bloed-/röntgenaanvragen. De eerste dag in een polikamer met 2 artsen, veel rumoer en inloop; lastig als je tussendoor nog met een stethoscoop moet luisteren en er af en toe ook nog een tolk moet helpen vertalen.

We hadden wel om een rustige ruimte verzocht, maar waarschijnlijk toch andere maatstaven in Gambia?

De volgende dag hadden Jan en Carla de ruimte voor zichzelf, maar waren er geen patiënten….alles op alles gezet om in een zo kort mogelijke tijd nog mensen te laten komen en dat lukte wonderwel: onze operatielijst bijna compleet. Deze werd in de loop van de week aangevuld tot compleet.

Overigens ziet de anesthesie alle patiënten nogmaals voor de operatie; er wordt zo veilig mogelijk gewerkt, risico’s worden zo veel mogelijk vermeden.

Dit resulteerde in 38 operaties, 4 gingen er om diverse redenen niet door: angst, verbod van vader en te risicovol.

Het overviel het team wel dat na 2 dagen werken, ineens 3 “rustdagen” op het programma stonden; het operatiecomplex werd gesprayd en een was een public holiday. De patiënten zijn op andere dagen achter de programma’s gepland en de geplande vrije zaterdag werd een werkdag.

 

Wondzorg

De wondzorg heeft vele patiënten kunnen behandelen en mooie resultaten bereikt.

In totaal 106 mensen waarvan :13 met brandwonden, 44 ongevallen, 10 met abcessen, 12 met geïnfecteerde wonden, 16 met ulcussen aan armen of benen en 6 met erysipelas. De wondzorg zag dat er vooruitgang is in het KGH en vond de verpleging leergierig.

 

Techniek

De benodigde apparatuur werd gecheckt en er werd een poging gedaan om de operatietafel te repareren; helaas lukte dit niet terplekke en is besloten een onderdeel mee te nemen naar Nederland. Voor de industriële wasmachine (zie hieronder) worden de metingen gedaan en bekeken wat mogelijk is wat betreft aanschaf.

 

De kaarten van Isa*

Elke keer weer mogen er kaarten van Isa* uitgedeeld worden. Het verhaal erachter brengt mooie reacties te weeg bij de volwassenen in Gambia, maar ook bij de kinderen. Ze dansen voor haar, uit respect en zijn zo blij met de mooie kaarten.

Nyima en Ansu

Sinds 2012 kennen we Nyima; het meisje dat zonder de Nederlandse hulp haar aandoening niet overleefd zou hebben. Van de actie destijds is er nog een bedrag overgebleven dat geheel voor haar (lagere) schooltijd wordt ingezet. Voor haar, net zoals voor Ansu, de jongen die met een levensbedreigende infectie ons team heeft bezocht en uiteindelijk een beenamputatie moest ondergaan, had schoenenzaak Hermans een paar zwarte schoenen voor onder het schooluniform geschonken. Deze zijn met dank ontvangen; beide kunnen weer geruime tijd vooruit.

Ook ontving de erg arme familie van Nyima nog een doos met kleding van de familie Krijnsen.

Wasmachine

Eind 2018 werd de stichting verrast met een mooie gift. De sponsor wilde wel dat er iets zichtbaars mee gedaan werd. In overleg met de directie van het KGH werd besloten om een wasmachine aan te schaffen. Dit had nogal wat voeten in de aarde, want elke willekeurige machine kan niet zomaar geplaatst worden; de stroom- en watervoorziening moet het wel aan kunnen.

Besloten is om terplekke een wasmachine te kopen, zodat de wasdames vooruit kunnen en om nog een industriële tweedehands, die binnen het gesponsorde budget valt, in Nederland aan te schaffen en te verschepen. De reeds gekochte machine is volop in werking en de dankbaarheid naar de sponsor is groot! Voor hem is een fotoboek gemaakt met het verloop van de aanschaf.

 

Rustdagen

Heel erg belangrijk zijn de vrije dagen; ze kwamen deze keer al eerder dan verwacht, maar zijn goed ingevuld. Eén was overigens na werktijd; een optreden van een traditionele dansgroep met een speciale gast. Oscar mocht deelnemen, net zoals later overigens het hele team.

Ook werden er wat uitstapjes gemaakt en op de lokale markten werd gretig ingekocht voor het thuisfront. Elke dag was er de mogelijkheid om even bij elkaar te zitten en gezamenlijk wat te drinken of te wandelen of rennen op het strand of uitgebreid contact te hebben met het thuisfront.

Het hotel was voor ons prima en op een goede locatie; we waren snel in het centrum o.a. voor de diners ’s avonds.

 

Verbeteringen

Een van de aanbevelingen was om niet meer met reeds geopereerde patiënten weer over de operatiekamer te moeten als ze van de recovery naar de chirurgieafdeling kunnen. Voordien was al aangegeven de deuren te vervangen en via het SKB Winterswijk werden 4 wendbare trolleys geschonken, die door de deuren konden. Een hele vooruitgang!

 

Aanbevelingen

*lijst met schildklierpatiënten op tijd aanleveren (gaat onze voorkeur naar uit)

*Operatielijst updaten

*rustige screeningsruimte

*betere communicatie als er schoongemaakt moet worden in het KGH

*verlopen materialen verwijderen uit het OK-gedeelte

 

*optimaliseer de kinderanesthesie en laat ouders erbij zijn

*doe infiltraties in de wondgebieden zodat de pijn minder is

 

*train 3 verpleegkundigen in wondzorg; goed voor het ziekenhuis en een kortere ligduur

*faciliteer een gesloten opslag waar materiaal voor wondzorg kan worden bewaard

*het is niet nodig om steriele handschoenen te gebruiken bij wondzorg, maar verwissel wel de goedkope onsteriele tijdens de wondzorgmomenten

*bepaalde, door onze wondzorgverpleegkundige aangegeven materialen, die gebruikt worden in het KGH, zijn niet wenselijk.

 

*gebruik de geschonken gipszaag en scharen; leden van de Clubfootfoundation van Ibou Camara wisselden het gips van kinderen met klompvoeten.

Deze kinderen zaten uren in een waterbadje om het gips eraf te weken; de zaag en scharen lagen thuis bij een chirurg die in het buitenland verbleef…..wat jammer.

 

*vervoer wordt geregeld door het ministerie; echter het verzoek is om een auto te regelen waar het hele team in past, zodat iedereen tegelijk aankomt.

 

Pluspunten

*leergierige studenten

*mooi om te zien dat onze geschonken materialen en apparatuur gebruikt wordt

*er wordt veel beter schoongemaakt en vaak

*prettige samenwerking met de staf en de directeur

 

bottom of page