top of page

Donaties

Iets extra’s voor mensen die dat echt nodig hebben. Daar kunt u ons ook financieel bij helpen door een eenmalige gift, donateurschap of een legaat.

 

Word donateur
Donateurs zijn erg belangrijk voor ons, omdat we dan kunnen rekenen op structurele bijdragen. Wilt u donateur worden? Dan kunt U contact opnemen met  info@skb4gambia.nl

 

Legaat
Ook kunt u gebruik maken van de optie om ons te steunen door middel van een legaat. Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Stichting SKB4Gambia. Voor het opstellen van uw testament heeft u altijd een notaris nodig.

 

Belastingvoordeel
Uw gift of donatie is aftrekbaar van de belasting wanneer het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Lees meer hierover op de website van de belastingdienst.

ANBI
Stichting SKB4Gambia heeft de ANBI-status.Voor wie geld aan stichting SKB4Gambia wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de Stichting SKB4Gambia.

U geeft hiermee de inwoners van Gambia een beter leven.

We kunnen alle hulp gebruiken

Dit kan door wie nog materialen beschikbaar heeft of dit project voor het Gambiaanse ziekenhuis met een éénmalige bijdrage wil sponseren.

Materialen schenken

Heeft u “medische” spullen die u niet meer gebruikt, dan zijn wij hier erg blij mee.

Eénmalige bijdrage

Een éénmalige bijdrage te doen op rekening nummer

IBAN: NL77RBRB0850136717

tnv Stichting SKB4Gambia

anbi_logo.gif
bottom of page